سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

  1-6-1-2رویکر درون به بیرون[1]

هویت برند بخش استراتژیکی می باشد که شرکت و مشتریان را هدایت می کند. هویت برند دو هدف اصلی را برآورده می‌سازد. از لحاظ درونی، هویت به تمام تصمیمات استراتژیک برند از قبیل: ارتباطات، توسعه برند/خط،معماری برند و تداعی و تصمیمات مربوط شریک شدن (یا شریکی) جهت می‌دهد. از لحاظ بیرونی، هویت برند برای مشتریان مفهوم (حس) شفافی از دلیل وجودی برند، ماهیت، تعهدات و شخصیت برند راهم می کند (رول، 2006).

با در نظر داشتن اهمیت بسیار زیاد هویت برند، مدیریت شرکت بایستی زمان و کوشش قابل ملاحظه‌ای را به مقصود توسعه هویت‌های برندی مرتبط، پایدار و طنین صرف کنند.

با وجود اینکه عامل‌های بسیار زیادی وجود دارند که درایجاد هویت برند دخیل‌اند، فرایندهای داخلی ایجاد هویت برند به مهمی نتایج هویت‌های برندی هستند. هویت برند فرایند مدیریت شرکت را به مقصود بحث و تصمیم در مورد قصد و جهت برند قادر می‌سازد. این موضوع به گونه اجتناب‌ناپذیری به بحث‌هایی در مورد سایر فعالیت‌های درونی و ترتیبات آنها در ارتباط با برندسازی به مقصود بهینه‌سازی در انجام تعهدات برندی منجر می گردد

رول[2] (2006)، پیشنهاد می کند که زمانی که شرکت‌ها هویت برند خود را توسعه می‌دهند بایستی همیشه پنج عامل مهم زیر را در نظر بگیرند:

  • چشم‌انداز برند:[3] سند داخلی که به گونه شفافی مسیر و رشد آینده برند را ثبت می کند به همان طریقی که توسط مدیریت شرکت برای آینده سازمان طرح شده می باشد. این سند جهت آینده برند و تأثیر مورد انتظار و منزلتی را که سازمان امیدوار می باشد در زمان برآورد شده به آن نائل گردد، تصریح می کند.
  • گستره برند:[4] زیر مجموعه‌ای خاص‌تر از سند چشم‌انداز برند. گستره برند فرصت‌های رشد برند با در نظر داشتن مسیر تعیین شده در چشم‌انداز را به صورت تفصیلی تشریح می کند. در میان سایر اطلاعات، گستره برند بخش‌های بازار[5] و گروههای محصول را عنوان می کند که برند می‌تواند وارد آن گردد.
  • جایگاه‌سازی برند: [6] جایگاهی می باشد که هر برند کوشش می کند آن‌را در ذهن مشتریان تصرف کند. جایگاه‌سازی کلاً در مورد درک از برند می باشد. شرکت‌ها بایستی در مورد جایگاه‌سازی براساس بخش بازاری تصمیم‌گیری کنند که پویایی های مشتریان و جایگاه‌های رقبا را هدف‌گیری می کند. تمام برندها کوشش می‌کنند یک ایده مجرد را اظهار کنند و جایگاه منحصر به فردی را در ذهن مشتریان اشغال کنند. جایگاه‌سازی برند مشتریان را به برآورد راحت‌تر خواسته‌ها و نیازها قادر می‌سازد و به آنها کمک می‌کنند زمانی که برندی را انتخاب می‌کنند، مخاطراتشان را به حداقل برسانند.
  • شخصیت برند:[7] مجموعه‌ای از خصوصیات انسانی که با برند مرتبط می باشد (آکر، 1997). از طریق خصوصیات، ویژگی‌ها، ارتباطات بازاریابی، تداعی‌های ذهنی، الگوهای مصرفی و شرکا، برند می‌تواند شخصیت مشخصی را به خود گیرد. این به مشتری کمک می کند که از لحاظ احساس خود را به برند ارتباط دهد. همچنین، شخصیت برندی قوی به مشتریان در اظهار عقاید و توجه‌ها کمک می کند تا خودشان را با برند خاصی مرتبط کنند.
  • جوهره برند:[8] قلب و روح برند- معمولاً در دو یا سه کلمه اظهار شده. جوهره برند اینکه برند کلاً چیست، چه دلیل وجودی دارد و چه چیزی آن‌را منحصر به فرد می‌سازد اختصار می کند. این ابزار

[1] – In-out Approach.

[2] Roll.

[3] – Brand Vision.

[4] – Brand Scope.

[5] – Market Segments.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] – Brand Positioning.

[7] – Brand Personality.

[8] Brand essence.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد