دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– تبادل اطلاعات

اطّلاعات به مفهومی که در طول علم (آگاهی) و علم تجربی (دانش) به کار می رود، می پردازد. برای دیگر کاربردها اطلاعات (ابهام‌زدایی) را ببینید. اطّلاعات یا آگاهی در کوتاه ترین تعریف، “داده‌های پردازش شده” می باشد. داده ها مواد خام بالقوه معنی داری هستند که ما آن ها را در راستای شناختن و فهمیدن و حتی تفسیر چیزها، کالاها، رویدادها یا هرگونه هستی ای که در جهان واقعیت و یا دنیای خیال پیدا نمود می شوند، به واسطه روش های پژوهشی، ابزارهای شناختی مانند دستگاه زبان، احساسات پنچ گانه، ذهن و مغز و حتی تجربه خود به دست می آوریم. اطلاعات، آگاهی های به دست آمده از عنصرها و رویدادهای جهان هستی می باشد. به زبان محدود تکنیکی، مجموعه ای از نمادهای زبانی معنی دار و پیوسته درمورد موجودات می باشد (صدقی خوراسگانی، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات در زبان انگلیسی از نظمی ساختاری و ذاتی خبر می دهد. از منظر فلسفه، اطّلاعات مفهومی چندشکلی[1] و چندمعنایی[2] می باشد. اما درمورد مفهوم اطلاعات و ارتباطات تاکنون تعریفی دقیق و رسمی ارائه نشده می باشد. متخصصان حوزه‌های مختلف اغلب کوشیده‌اند جلوه‌ها و ویژگی های این پدیده‌ها را تا آنجا که به حوزه‌های تخصصی آنها مربوط می گردد، تعیین کنند. از این رو صاحب‌نظران این پدیده‌ها را در قلمروهای ریاضیات، زبان‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی، ارتباطات و… مطالعه و تحلیل کرده و ویژگی های متفاوتی برای آنها برشمرده‌اند. بسیاری، اطلاعات را گاه به پدیده‌های نسبتاً آشنای دیگری تشبیه کرده‌اند که بارزترین آنها تشبیه اطلاعات به «ماده» و «انرژی» می باشد. به همین دلیل «اطلاعات» را به جای اصطلاح «انرژی» دانسته‌اند. با در نظر داشتن واژه‌نامه‌های انگلیسی و ریشه لغوی «اطلاع» در زبان فرانسه و لاتین، به تحول واژه اطلاع یا خبر تصریح می گردد.

بی‌تردید، پژوهش های فراوانی درمورد مفهوم اطلاعات صورت گرفته، امّا تعریفی جامع و مانع که مورد قبول متخصصان رشته‌های مختلف علوم باشد، تاکنون ارائه نشده می باشد (سایت ویکی پدیا[3]).

2-2-5-1- اطلاعات عمومی

پردازش اطلاعات محرمانه و فعالیت‌های گسترده سرمایه‌گذاران همیشه تعیین‌کننده مهم عرضه و تقاضا برای اطلاعات در یک اقتصاد بوده می باشد (ورس چیا[4]، به نقل از بوشمن و همکاران، 2001).

برحسب روشی که اطلاعات محرمانه به دیگران منتقل می گردد، می‌توان سه سیستم اطلاعاتی در نظر گرفت. اولین سیستم اطلاعاتی عبارت از کسب اطلاعات محرمانه و انتقال مستقیم آن به دیگران توسط تحلیلگران مالی می باشد؛ تحلیل گران مالی در پردازش و تفسیر اطلاعات اضافی دیگری که از طریق گفتگو با مدیران، تهیه‌کنندگان، مشتریان و… یک شرکت به‌دست می‌آید متخصص می‌باشند. همه این فعالیت‌ها، کسب اطلاعات محرمانه به شمار می رود (همان منبع).

به واسطه این فعالیت‌ها مجموعه اطلاعات عملکرد و دورنمای یک شرکت از طریق گزارشات تحلیلگر و توصیه‌های سهام فراهم می گردد هر چقدر تعداد تحلیلگران پی‌گیر یک شرکت بیشتر باشد، اطلاعات کسب‌شده معتبرتر می باشد (چانگ[5] و همکاران، 2000).

در سیستم اطلاعاتی دیگر، عبارتند از جمع‌آوری اطلاعات داخلی، پردازش و فعالیت‌های معاملاتی دارندگان اطلاعات محرمانه[6] خودی‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی نسبتاً خبره. اگرچه معمولاً کلیه اطلاعات به‌دست آمده و پردازش‌شده توسط خودی‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی برای عموم گزارش نمی‌گردد، به واسطه تصمیمات خرید و فروش آنها، ارزش محرمانه اطلاعات در قیمت سهام جمع می گردد و اطلاعات خاص شرکت به‌وسیله قیمت سهام به عموم انتقال می‌یابد. در اینجا شفافیت شرکت با فعالیت‌های سرمایه‌گذاران نهادی ارتباط مستقیم و با فعالیت‌های دارندگان اطلاعات محرمانه ارتباط عکس دارد. منع قانونی داد و ستد متکی به اطلاعات نهائی به شفافیت بیشتر منتهی می گردد (بهاتاچاریا[7] و همکاران به نقل از بوشمن و همکاران، 2001).

[1] polymorphic

[2] polysemantic

[3] www.en.wikipedia.org

[4] Worth Chia

[5] Chang

[6] Insider

[7] Bhattacharya

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد