دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

 تئوری بازار کارا

بازار کارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمت های اوراق بهادار به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت، مورد بهره گیری قرارگرفته و به سرمایه گذار اطمینان می دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش می باشد. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا، اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می کند ( سایت مالی رفتاری).

پس در صورتی یک بازار، کارا به شمار می رود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید. به این ترتیب، سرمایه گذاران بالقوه نمی توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گسترده ای چاپ گردیده می باشد، بهره مند شوند، زیرا قیمت ها فوراً براساس اطلاعات مزبور تعدیل می گردد. (همان منبع)

بازارها می توانند در ارتباط با بعضی اطلاعات، کارامد محسوب شوند در حالی که در قبال سایر اطلاعات کارامد نباشند. مثلاً قیمت های اوراق بهادار ممکن می باشد اطلاعات بیشتر در سطح جامعه را بطور کلی منعکس کنند. اما اطلاعاتی که اشخاص بسیار نزدیک به شرکت نظیر مدیران یا اعضای هیات مدیره در اختیار دارند در قیمت های مزبور انعکاس نیافته باشد. براساس قوانین بعضی از کشورهای صنعتی، بهره گیری از این قبیل اطلاعات به مقصود دادوستد در بورس غیرقانونی می باشد. بازار کارا بایستی نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای در دسترس عموم قرار گیرد، قیمت سهام عادی شرکت بایستی متناسب با جهت اطلاعات داده شده تغییر نماید. اگر بازاری نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و مطالعه اثر اطلاعات جدید بر قیمت ها نباشد، طبعاً آن بازار، کارایی نخواهد داشت. به گونه اختصار می توان خصوصیات بازاری که دارای کارایی اطلاعاتی
می باشد را این گونه برشمرد:

-1  سهولت دسترسی به اطلاعات بازار توسط همه افراد تا بتوانند متناسب با آن، واکنش مناسبی از خود بروز داده و مانع ضرر و زیان خود بشوند.

-2 بازدهی متناسب با ریسک انجام شده در بازار.

-3  تعیین قیمت سهام بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا.

-4 عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام.

-5  قابلیت نقدشوندگی سریع و آسان همه سهام (همان منبع).

2-2-6-1- الگوی بازارهای کارا

یکی از مهمترین تئوری هایی که در زمینه سرمایه گذاری مطرح شده می باشد، تئوری بازار کارا می باشد. مقصود از کارایی به گونه خاص که در اینجا مطرح می گردد، تصریح به این مساله می باشد که تا چه اندازه بازار در تعیین قیمت اوراق بهادار موفق اقدام کرده می باشد. موفق بودن بازار به این معنی می باشد که قیمت ها به گونه پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید باشند و اطلاعات نیز مجموعه ای از داده هاست که مربوط به شرکت ها و اوراق بهادار آنها می باشد و قیمت ها در بازار کارا بایستی تاثیرپذیر از این اطلاعات باشند. پس بازاری را می توان کارا نامید که کارایی لازم را برای پردازش اطلاعات داشته باشد. به بیانی دیگر قیمت ها در هر زمان نشان دهنده ارزیابی صحیحی از اطلاعات موجود می باشد. در نتیجه قیمت ها منعکس کننده کامل اطلاعات، موجود خواهند بود. درادامه به انواع کارایی و سطوح مختلف کارایی می پردازیم (فاما ،‌1976، ص 122).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید