دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی

این خطا گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد. در حالی که غالبا ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مانند شانس بد می دانند. این خطا یک پدیده شناختی می باشد که موجب می گردد افراد شکست های خود را به عوامل محیطی و موفقیت های خود را به عوامل ذاتی خود نسبت دهند (سایت بورس بازان)[1]

در سرمایه گذاری، فرد مستعد بروز خطای خود اسنادی اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا می رود، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایه گذاری و تجارت می داند و پیش روی،  زمانی که همین سرمایه گذار با افت قیمت مواجه می گردد، این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایه گذار نیست، می گذارد (همان منبع).

توجه غیر عقلانی به موفقیت ها و شکست ها، از دو طریق به سرمایه گذاران آسیب می رساند. اول، عدم شناسایی ضعف ها و درک اشتباهات خود و دوم اعتماد بیش از اندازه و غیر واقع بینانه به زیرکی و شم تجاری و سرمایه گذاری خود که موجب سرمایه گذاری های غیر بهینه می گردد. به گونه اختصار می توان پیامدهای این نوع خطا را در رفتار سرمایه گذاران به شکل زیر اختصار نمود:

  • اینکه سرمایه گذاران کلیه عوامل موفقیت را به خود مرتبط ساخته و عوامل خارج از کنترل را کاملاً نادیده بگیرند، می تواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، زیرا که سرمایه گذاران به رفتار خود بیش از حد مطمئن می شوند.
  • خطای خود اسنادی، اغلب سرمایه گذاران را به انجام معامله بیش از اندازه تشویق می کند. اگر
    سرمایه گذاران باور داشته باشندکه سرمایه گذاری های موفق آنان صرفاً ناشی از مهارت می باشد نه بخت و اقبال، در این صورت زیاد معامله می کنند که ادامه این رفتار زیان بار می باشد.
  • خود اسنادی سرمایه گذاران را به شنیدن آن چه که دوست دارند بشنوند، می کشاند. به این معنی که وقتی اطلاعات موید تصمیم فرد به وی ارائه می گردد، او تیزهوشی و زیرکی را به خود نسبت می دهد. این رفتار می تواند منجر به آن گردد که سرمایه گذار سهمی را بخرد یا نگهداری کند که نباید (قاضی زاده و همکاران، 1390: 160).).

خود اسنادی می تواند منجر به این گردد که بعضی از سرمایه گذاران،‌ خصوصاً آن هایی که موفقیت شرکت را به خاطر کمک شان در انتخاب مدیران اجرایی شرکت، اعضای هیئت مدیره و نظایر آن می دانند، ‌پرتفوی غیر متنوعی داشته باشند. عملکرد یک سهم نباید به مهارت فرد نسبت داده گردد. زیرا عوامل بسیاری مانند شانس دراین میان دخیل می باشد،‌ از این رو تمرکز به سرمایه گذاری غیر متنوع می تواند ناشی از خود اسنادی باشد که بایستی از آن اجتناب ورزید (همان منبع).

[1] www.boursbazan.com

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد