متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین لیست مقدماتی موضوعات

همان گونه که از نام این فعالیت برمی­آید، در طی این فعالیت آغاز اطلاعات مربوط به ذینفعان، محیط درونی و بیرونی که در طی فعالیت‌های قبلی جمع‌آوری و تحلیل‌شده‌اند، مورد مطالعه قرار می گیرند و بر اساس مفهوم موضوعات استراتژیک موضوعاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر شگرفی بر عملکرد آینده سازمان  می­گذارند لیست مقدماتی موضوعات استراتژیک مربوط به کل سازمان یا یک بخش خاص مشخص می گردد.

همچنین با بهره گیری از واکاوی SWOT[1] با ترکیب کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید، موضوعات استراتژیک استخراج و تدوین می­شوند. برای کشف و استخراج موضوعات استراتژیک، بایستی یک تحلیل محیطی اولیه انجام داد. که به دنبال کشف، تعیین و تبیین موارد زیر می­باشد:

 • طریقه متغیرها
 • نقاط ضعف و قوت
 • شایستگی‌ها و دارایی­ها
 • فرصت‌ها، تهدیدها
 • نیازمندی­ها، خواسته­ها، تحدیدها محدودیت‌ها و فشارها
 • کشف روابط علت_معلولی،
 • پیش ‌بینی عوامل تأثیرگذار عواملی که بیشترین تأثیر را در پیشبرد مقاصد دارند.
 • شناخت صنعت کسب‌وکار و پارادایم های آن.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • استخراج پیام‌های کلیدی از تمام شواهد جمع‌آوری شده

نتیجه این اقدام، تشخیص موضوعات و گزینه‌های استراتژیک در پی خواهد بود. که باهدف تعیین مهم‌ترین موضوعات راهبردی سازمان می باشد. خروجی‌های تحلیل اولیه محیط، در این گام به همگرایی می‌رسند و به تعیین گزینه­ها و موضوعات استراتژیک منجر می­گردد. در این قسمت مدیران بایستی دست به انتخاب زده و یک سری از موضوعات را به عنوان دغدغه اصلی سازمان تعیین کنند.(ایران نژاد،۱۳۷۵)

در این مرحله سؤال کلیدی این می باشد که:

 • در این لحظه، چه عواملی بر خواسته‌های سازمان تأثیرگذارترین هستند؟
 • در این جایگاه چه راه‌های مختلفی پیش روی سازمان قرار دارد؟
 • سازمان در قبال چه موضوعاتی بایستی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند؟
 • سازمان در قبال موضوعات حیاتی و استراتژیک بایستی موضعی آگاهانه انتخاب کند؟

[1] – Strength Weakness Opportunity Threat

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد