متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات راهنما برای استخراج موضوعات استراتژیک

سؤالاتی که برنامه‌ریزان استراتژیک در نقد و مطالعه موضوعات و مسایل استراتژیک در آغاز کار بایستی مورد توجه قرار دهد بدین ترتیب هستند:

 • چه مسئله، یا تعارض یا معمایی پیش روی ماست؟
 • چرا این موضوع، یک مسئله می باشد؟
 • چه ارتباطی بین آن با سازمان هست که آن را به یک مسئله تغییر داده می باشد؟
 • چه کسی می­گوید که این یک مسئله می باشد؟
 • نتایج اقدام نکردن برای حل مسئله کدام‌اند؟
 • آیا می­توانیم درمورد آن کاری انجام دهیم؟
 • آیا راهی برای ترکیب یا حذف مسایل هست؟
 • آیا مسایل را بایستی به دو یا چند مسئله تفکیک نمود؟
 • چه مسایلی در فهرست، از یاد رفته­اند؟
 • عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مسئله چیست‌اند؟ (ایران نژاد،۱۳۷۵)

 

1- تحلیل اثر موضوعات و دسته­بندی

پس از اینکه لیست مقدماتی موضوعات مشخص گردید، بایستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در لیست آورده شده، تحلیل اثر انجام گیرد. در طی این تحلیل آغاز بایستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد نظر کل سازمان یا بخشی خاص می­گذارد. سپس بر اساس اثر مشخص‌شده از نوع اثر مثبت یا منفی معین  می­گردد. و بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها موضوعات استراتژیک دسته‌بندی می­شوند. .(ایران نژاد،۱۳۷۵)

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

۲تست استراتژیک بودن موضوعات

 بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک، نوبت به تست استراتژیک بودن موضوعات می­رسد در این مرحله نظرات کمیته راهبری در مورد موضوعات اخذشده و موضوعات غیر استراتژیک عملیاتی حذف می­شوند و  موضوعات استراتژیک باقی می­مانند. .(ایران نژاد،۱۳۷۵)

۳فرموله کردن مسایل استراتژیک

بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک و اولویت‌ بندی آن‌ها و تأیید توسط کمیته عالی برنامه ریزی نوبت

به فرموله کردن موضوعات استراتژیک منتخب سازمان می­باشد. در این مرحله بر حسب موضوع تشخیص داده‌شده و نوع، ماهیت و ابعاد آن، بنا بر تشخیص کمیته عالی، کمیته‌هایی تشکیل می­گردد تا در این مورد کنکاش و کاوش بیشتری نمایند. با تعمیق در ابعاد مختلف موضوع و مطالعه همه‌جانبه آن و جمع‌آوری داده‌های مطالعاتی بیشتر در این زمینه صورت مسئله واضح تر و شفاف‌تر گردد و این کمیته همچنین وظیفه ارائه راهکارهای اولیه در مورد نحوه برخورد با این مسایل را نیز داراست. پس در گام نهایی با کار کارشناسی و جمع­آوری اطلاعات و پژوهش و تعمیق در مطالعات و جمع‌بندی، موضوعات استراتژیک تبدیل به مسایل استراتژیک می­شوند. یک مسئله استراتژیک می­بایستی شامل سه عنصر باشد:

عنصر نخست مسئله بایستی به اختصار و به گونه کامل و فقط در یک پاراگراف توصیف گردد. موضوع استراتژیک می­تواند به 2 شکل مختلف اظهار گردد:

 1. بایستی به شکل سؤال یا مسئله‌ای باشد که سازمان می­تواند در مورد آن اقداماتی انجام دهد یا تصمیمی اتخاذ کند
 2. و یا گزینه‌ای که بایستی از بین مشتقات مختلف آن انتخاب کند، اظهار گردد.

حتی چنانچه سازمان قادر به انجام اقدامی در ارتباط با موضوع مورد بحث نباشد، آن موضوع، حداقل یک مسئله قابل طرح می‌تواند باشد.

عنصر دوم، عواملی که مسئله را تحت تأثیر قرار می هند یا از آن تأثیر می­پذیرند، بایستی مشخص گردند. به گونه کلی، بایستی مشخص گردد که موضوع مورد بحث در ارتباط با تعهدات، رسالت، ارزش‌ها یا نقاط قوت و ضعف داخلی یا  فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی می باشد که باعث گردیده به عنوان یک مسئله استراتژیک مطرح گردد. عنصر سوم؛ در نهایت، تیم برنامه ریزی می­بایستی نتایج و بازتاب ناشی از نارسایی و عدم موفقیت یا موفقیت در برخورد مناسب با موضوع مورد بحث را مشخص سازد.(ایران نژاد،۱۳۷۵)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد