سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پایه‌ی هر علمی، روش شناخت آن می باشد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پژوهش علمی، روش‌شناسی آن می باشد بدون روش‌شناسی پژوهش، نتایج مطالعه و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این‌رو روش‌شناسی پژوهش مانند معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تعبیر می گردد.

به گونه کلی روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‏یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه‌حل معضلات می باشد (خاکی، 1386: 201).

پژوهش مستلزم رشته فعالیت‌هایی می باشد که در بردارنده‌ی فرآیندهای جست‌وجو، مطالعه، آزمودن و آزمایش می باشد. این فرآیند را بایستی به گونه منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه‌ی نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی می باشد که به ما کمک می کند تا با مشکل برخورد کنیم (سکاران، 1384: 6).

در این فصل پس از اظهار نوع روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها، جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مطرح می گردد.

 1-3  روش پژوهش

پژوهش از لحاظ ماهیت و نتیجه‌ی آن به سه نوع تقسیم می گردد که عبارتست از: پژوهش بنیادی، کابردی و توسعه‌ای. پژوهش بنیادی به دنبال ایجاد و توسعه دامنه علم می‌باشد و پرسش واحدی در پیش رو دارد که بایستی به آن پاسخ گوید. پیش روی پژوهش کاربردی به دنبال تدوین الگویی برای برقراری ارتباط میان متغیرهای یک موضوع به شیوه‌ای نظام‌مند می‌باشد. پژوهش توسعه‌ای به دنبال کاربرد مدل به دست آمده از پژوهش کاربردی در صحنه اقدام و حل یک مشکل خاص می‌باشد.

هدف از پژوهش حاضر نیز کاربردی در یک زمینه‌ی خاص می باشد. پس ماهیت پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی به شمار می رود.

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست، و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق باشد (سکاران، 1384: 8).

روش‌های گوناگونی هست که هر یک به تناسب موضوع مورد مطالعه و ماهیت زمینه‌ی پژوهش در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند هستند. بهره گیری از هر یک از روش‌های پژوهش به ماهیت و زمینه‌ی پژوهش، فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و اندازه احساس مسئولیت محقق پیش روی نتایج و اهداف پژوهش بستگی دارد.

پژوهش توصیفی، آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا نظاره جمع‌آوری می شوند (خاکی، 1386: 210).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد