متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خالق و نوآور اقدام کند و برای شکل دادن به آینده خود انفعالی اقدام نکند. این شیوه مدیریت باعث می گردد که سازمان دارای ابتکار اقدام بوده و فعالیت‌هایش به

گونه‌ای باشد که فقط واکنشی اقدام نکند، بلکه اعمال نفوذ نماید. بدین ترتیب سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل در آورد. (لاکت،۱۳۷۳)

 

برنامه‌ریزی استراتژیک همچنین دارای مزایای زیر می باشد:

  1. راهنمای سازمان می باشد، یعنی مسیر و جهت فعالیت‌ها و عملیات سازمان را مشخص می کند.
  2. مخاطرات تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.
  3. دارای توجه بلندمدت بوده و توفیق اقدامات را مبتنی بر راهبُردهای مصوب تضمین می کند.

4 . به پیش‌بینی آینده می‌پردازد و دارای مطالعاتی می باشد که برای اقدامات بلندمدت مدیران بسیار مفید می باشد.

  1. تأثیر متناسب‌کننده بین برنامه‌های عملیاتی سازمان را انجام می‌دهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر جهت می‌بخشد.
  2. درگیر شدن کارکنان و مدیران با برنامه‌ریزی استراتژیک تعهد و طرفداری از سازمان را افزایش می‌یابد.

7 . موجب تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می گردد.

  1. ایجاد فرصتی می باشد برای تفویض اختیار به کارکنان و خود موجب تشویق و ترغیب کارکنان می گردد.

۹. تفویض اختیار به کارکنان و مشارکت آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، خلاقیت و نوآوری و خیال‌پردازی را افزایش و پرورش داده و بدین گونه اثربخشی سازمان افزایش می‌یابد.

2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک تمرکز بر انجام فعالیت‌های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب دارد.( تری و گالووی 1967).و به مدیران کمک می کند بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی پیروز شوند.

برنامه‌ریزی راهبُردی و فرآیند آن را می‌توان به چهار مرحله تقسیم نمود:

  1. تحلیل وضعیت.
  2. تدوین استراتژی.
  3. اجرای استراتژی.
  4. ارزیابی استراتژی.

 

 

تحلیل وضعیت

در این مرحله آغاز بایستی اهداف آینده سازمان مشخص گردد و این کار مستلزم درک و تشخیص صحیح مأموریت‌ها و مقاصد سازمان و اظهار آن‌هاست.در تعیین اهداف سازمان، ارزش‌ها و انتظارات تأثیر مهمی دارند به طوری که اگر ارزش‌های حاکم بر جامعه در اهداف سازمانی منعکس نگردد، تحقق اهداف با معضلات مواجه خواهد گردید. موجب حفظ و تقویت وحدت میان همه  در حقیقت تدوین رسالت نامه اعضای سازمان می گردد. (ناش،۱۹۹۸)

از نظر پژوهشگران بهتر می باشد علت اصلی وجود سازمان که هدایت‌کننده کارکنان در عملیات روزمره می باشد در رسالت نامه قید گردد. (شرمرهورن،۱۹۹۶)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد