سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

3  جامعه‌ی آماری

نمونه معرفی برای جامعه می باشد و ارتباط این دو را می‌توان در شکل شماره‌ی 3-1 نظاره نمود.

 

جامعه آماری در این پژوهش کلیه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل می باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-3  حجم نمونه پژوهش

از آنجاییکه در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری نامشخص و مقیاس داده­ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد:

که در فرمول بالا n نماینده حجم نمونه، p نسبت موفقیت و  دقت برآورد می باشد.

با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (p) مهم می باشد. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای p دست یابد، می‌تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این پژوهش نیز نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0=p در نظر گرفته شده می باشد.  نیز دقت برآورد می باشد. در این پژوهش مقدار  برابر با 07/0 در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

پس حجم نمونه پژوهش برابر می باشد با:

برای رسیدن به این حجم نمونه در مجموع 300 پرسشنامه پخش شده و 200 پرسشنامه به صورت کامل جمع آوری گردید

4-3 روش نمونه گیری

انجام هر پژوهش علمی مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد، به همین دلیل در اغلب موارد، امکان مطالعه کامل جامعه به‌ صورت سرشماری وجود ندارد، پس انتخاب نمونه برای پژوهش ضروری می­نماید.

نمونه بخشی از جامعه تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد، به قسمی که می‌توان از این بخش استنباط‌هایی درمورد کل جامعه انجام داد. صرف­نظر از اینکه کدام یک از روش­های آمار استنباطی موردنظر می باشد، قدرت آن روش به شیوه به‌کار گرفته شده برای انتخاب نمونه بستگی دارد.

در صورتی که نمونه نماینده‌ واقعی جامعه نباشد، به ‌عبارت دیگر اگر نمونه دارای اریبی باشد، پیش‌بینی صحیح و دقیق درمورد پارامتر(های) جامعه امکان نخواهد داشت. اریبی در نمونه‌گیری را می‌توان با به‌کاربردن روش‌های نمونه‌گیری صحیح و مناسب و در نظر گرفتن مشخصات عناصر جامعه کاهش داد و بهره گیری از چنین نمونه‌هایی دارای پایایی خواهد بود (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص398).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد