سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد بیرون به درون

همان‌گونه که تصریح گردید اکثر مطالعاتی که در ارتباط با ارزش ویژه برند صورت گرفته می باشد رویکرد بیرون به درون را در سنجش ارزش ویژه برند مورد توجه قرار می‌دهند. این رویکرد را به دو دسته می‌توان تقسیم نمود: دسته اول، رویکرد مشتری محوری می باشد که در بعضی از تحقیقات با عناوین رویکرد مدیریتی، ادراکی و رفتاری نیز اظهار می شوند.. والسر[1] (2004)، با جمع‌بندی مطالعات انجام شده بر روی ارزش ویژه برند بیرونی به این نتیجه می‌رسد که ارزش ویژه برند بیرونی را با در نظر داشتن این مطالعات می‌توان به سه دسته تقسیم می کند. دسته اول محققانی هستند که بر دانش برند متمرکز می گردد. دسته دوم منافع برند را در نظر می‌گیرند و بالاخره دسته سوم ترجیحات بلندمدت برند را مورد مطالعه قرار می‌دهند..

رویکرد دوم از دیدگاه بیرون به درون، رویکرد مالی محور می باشد که در بعضی از تحقیقات با عنوان رویکرد شرکتی نیز به آن تصریح شده می باشد. سنجه‌ای قدرتمند به مقصود ارزیابی ارزش ویژه برند از بعد مالی این رویکرد وجود ندارد به دلیل اینکه سنجه‌های ارزش ویژه برند مالی محور جنبه کوتاه مدت دارند در حالی که ارزش ویژه برند اساساً ماهیتی بلندمدت دارد و از این‌رو، نسبت به رویکرد سنجش ارزش ویژه برند مشتری محور کمتر مورد کنکاش قرار گرفته می باشد. در ادامه این دو رویکرد تشریح می‌گردند.

الف :ارزش ویژه برند مشتری محور

ذینفعان متعددی با در نظر داشتن ارزش ویژه برند هست، از قبیل شرکت، مشتری، کانال‌های توزیعی، رسانه و سایر ذینفعان مانند بازارهای مالی و آنالیست‌ها، بسته به نوع مالکیت شرکت؛ اما، نهایتاً این مشتری می باشد که انتخاب او موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می کند. دانش مشتری درمورد برند، تفاوت‌های درک شده آن و تاثیرات آن بر رفتار مشتری و تصمیمات در قلب ارزش ویژه برند قرار می‌گیرند (رول، 2006).

آکر (1991) نخستین فردی بود که ابزاری را برای برآورد اندازه ارزش ویژه برند مطرح نمود. او اثبات می کند که ارزش ویژه برند با چگونگی درک مشتری از برند با در نظر داشتن وفاداری برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده، تداعی برند و سایر دارائی‌های اختصاصی برند (از قبیل نشان تجاری، حق اختراعات و روابط کانال) اندازه‌گیری می گردد.

[1] – Walser.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید