متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت بهره گیری از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت بهره گیری از آن پی برد. تغییرات شگفت‌آوری که سازمان‌ها را احاطه کرده، پیچیدگی‌های تصمیمات سازمانی،جهانی شدن، سرعت فن آوری مطالعات و ارتباطات، همگی لزوم به‌کارگیری برنامه‌ریزی استراتژیک را برای روبرو شدن با این‌گونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می‌دهد. مدیران باهوش دریافته‌اند که با تعیین و تبین اهداف و مأموریت‌های سازمان در درازمدت بهتر می‌توانند برنامه‌های خود را به ثمر برسانند.

سازمان بهتر کار می کند و نسبت به محیط واکنش مناسب تری نشان می‌دهد، به کمک این برنامه‌ریزی مدیران جهت‌گیری‌های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را پیش روی تغییرات و تحولات فردا مجهز می‌کنند. داشتن این شیوه تفکر و برنامه‌ریزی به مدیران کمک می کند تا تصویر روشنی از سازمان و هدف‌های آن به دست آورند و فعالیت‌های سازمان را تحت یک برنامه واحد متناسب کنند.  داشتن تفکر استراتژیک به معنای آمادگی ذهنی و اجرایی همه آحاد سازمان برای انطباق با شرایط یا تقدم زمانی و معنایی بر تغییرات محیطی می باشد. تغییرات شدید و سریع عوامل محیط بیرونی ضرورت بهره گیری از مدیریت استراتژیک و داشتن تفکرات استراتژیک را الزامی می‌سازد.  محیط‌های بیرونی و اهمیت آن که ضرورت داشتن این برنامه‌ریزی را روشن می‌سازد به تبیین زیر می باشد :(کاشانی،۱۳۷۵)

محیط اقتصادی

 • رویکرد تجارت جهانی
 • تجارت الکترونیکی و تهدیدها و فرصت‌ها.
 • تعامل اقتصادی بین کشورها.
 • بی‌ثباتی اقتصاد جهانی.
 • تعامل شدید بین مؤلفه‌های اقتصاد جهانی.

محیط فرهنگی و اجتماعی

 • سرعت فن آوری مطالعات و دسترسی مردم به آن.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • افزایش خواسته‌های مشتری.
 • بهبود ارتباطات فرهنگی.

محیط تکنولوژیکی

 • تغییرات شدید تکنولوژیکی.
 • بهبود ارتباطات تکنولوژیکی جهانی.
 • تکنولوژی سخت‌افزاری در صورت توزیع شدیداً افزایش‌یافته.
 • هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدید هستیم.

 

محیط رقابتی

 • شکل‌گیری رقابت دائماً در حال تغییر می باشد.
 • رقبای ناشناس و جدید به سرعت وارده عرصه‌های جهانی شده و تهدید جدی به شمار می رود.
 • رفتار رقبا غیرقابل‌پیش‌بینی می باشد.
 • سرمایه‌گذاران در رفتار خود نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با تأمل برخورد می‌کنند.

محیط مشتریان

 • مشتری به صورت گزینشی اقدام می کند.
 • توقع مشتریان با در نظر داشتن تسهیلات و جوایز رقبا افزایش یافته می باشد.
 • رویکرد به مشتری در شرکت‌ها، رویکرد مشارکتی می باشد.
 • رضایتمندی مشتری و جلب همراهی و درک او یک اصل ضروری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد