پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا دستگاه بازرسی برهمه اجزای بخش دولتی نظارت دارد؟

بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی کره صرفا” برامور حسابداری و حسابرسی کلیه وزارتخانه ها،  ارگان ها، سازمانها و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و دولتهای محلی نظارت دارد.

بازرسی آفریقای جنوبی: بازرسی کل این اقتدار قانونی را دارد که هر موضوع مربوط به امور دولتی و یا اداره دولتی در هر سطحی از دولت را که شائبه و انجام اقدامات نابجا و یا نامناسبی که به غرض ورزی یا ناشایستگی شده باشد را مورد امور پژوهش وتفحص خود قرار دهد.

مالزی: نقطه هسته ای و مرکزی این سازمان را مبارزه با فساد اداری تشکیل میدهد و در این راستا،  هیچ یک از سازمانهای کشور از سیطره نظارتی  ACAخارج نخواهد بود. به همین ترتیب وراء نگاه از زاویه فساد اداری، ACA بر هیچ یک از سازمان های کشور حجت و دلیلی برای سیطره و تسلط نظارتی ندارد.

چین: وزارت نظارت با کمیسیون سیستم نظارت حزب کمونیست چین.

Central Commission for Disline Inspestion of CPC کاملا” متناسب بوده و میتوان اذعان داشت که وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی سیستم نظارت حزب یک مجموعه را تشکیل می دهند.

هند: دستگاه بازرسی بر همه اجزای بخش دولتی نظارت دارد.

تونس: سازمان بازرسی کلیه دستگاههای دواتی و عمومی که از بودجه عمومی بهره گیری می کنند را مورد بازرسی قرار میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد