متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت پژوهش

با افزایش تعداد مؤسسات پولی و مالی بانک ها دیگر تنها ، به ارائه محصولات و فرآورده های خود تکیه نمی کنند بلکه ، به صورت مستمر در پی جذب مشتریان سودآور هستند . هدف بانک ها امروزه، نه تنها افزایش تعداد و تنوع سبد منابع مشتریان می باشد بلکه، مایل هستند آنها را مادام العمر برای خودنگه دارند، نیازها و خواسته هایشان را ارتقا دهند و مدیریت نمایندتا موجب جلب وفاداری و اعتماد  آنها شوند و سهم خود را از منابع افزایش دهند. زیرا اگر مشتریان خدمات و رفتار مناسب ومتمایزی از شعبه دریافت نمایند که بیش از انتظار و خواسته آنها باشد موجب خرسندی آنها می گردد ، علاقمندی آنان را جلب می کند و به مشتریانی وفادار تبدیل می نماید. گروه های وفادارمهم ترین بخش پایگاه مشتری بانک را تشکیل می دهند وموجب ثبات بانک می گردند و  به رشد پایدار آن کمک های شایانی می نمایند.

چهارچوب نظری پژوهش

انگاره یا نظریه  به مجموعه گفتارهایی اطلاق می گردد که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و بخشی ازواقعیات را تبیین می کنند. بامروری بر مطالعات انجام شده می توان گفت بازاریابی سبز با بهره گیری از چهار آمیخته بازاریابی زیر عملیاتی می گردد.(ریور،2004:5)

عوامل اجرای موفقیت آمیز مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بانکها عبارتند از:سازمان،سیستم های عملیاتی و عوامل بشر مانند کارکنان و مشتریان،این ها عواملی هستند که نمی توان صرف نظر کرد. مائوکین وهمکارانش در سال (2011) عوامل موثر بر اجرای مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان دربانک های چین شناسائی کردند.این عوامل عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل سازمانی:عوامل سازمانی به عوامل سازمانی و مدیریتی فرآیند اجرای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان تصریح دارد.یکی از عوامل اصلی مشارکت و طرفداری مدیران ارشد می باشد.مشارکت مدیران ارشد اثرات چشمگیری بر سازماندهی بانک ها دارد.(مائوکین،2011(

عوامل سیستم عملیاتی(سیستم عامل):فناوری جزء عناصر کلیدی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان می باشد.برای مشتریان سیستم عملیاتی)سیستم عامل( بازتاب مستقیم فناوری می باشد.عامل نخست برای آنها بمنظور دریافت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان آسانی یا سختی بهره گیری از سیستم عامل می باشد.صحت سیستم پردازش یکی از الزامات بهره گیری از سیستم بانکداری آنلاین بوسیله مشتری می باشد.بانک ها می توانند دسترسی و امنیت سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان ،اطمینان از صحت و دقت در طریقه ساخت و ساز، استاندارسازی فرآیند کار،اطمینان از کیفیت و پیاده سازی به منظورافزایش کیفیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بمنظور دستیابی به اهداف را بهبود دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد