سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

1   فرضیه‌های پژوهش

1ـ کیفیت ادراک شده بر ارزش ویژه برند به گونه مستقیم تاثیرگذارو معنا دار می باشد.

2ـ وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند به گونه مستقیم تاثیرگذارو معنا دار  می باشد.

3ـ تداعی برند بر ارزش ویژه برند به گونه مستقیم تاثیرگذارو معنا دار می باشد.

4ـ آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به گونه مستقیم تاثیرگذارو معنا دار می باشد.

 7-1 روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد زیرا هیچ‌گونه دستکاری بر روی متغیرهای پژوهش صورت نمی‌گیرد.

1-7-1 نوع روش پژوهش

نوع روش پژوهش توصیفی می باشد و از نوع پیمایشی می‌باشد .از نظر ماهیت مسائل پژوهش هم توصیفی می باشد و هم تبیینی می باشد.

1-7-2  منابع جمع‌آوری داده‌ها

داده‌های این پژوهش به صورت کمی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری می گردد.

بهره گیری از مقالات و کتب متعدد  برای جمع آوری اطلاعات ثانویه

1-7-3 جامعه آماری

جامعه‌ آماری کلیه خریدارن بیمه بدنه اتومبیل4 شرکت خصوصی بیمه گرآسیا،البرز ، ملت و پارسیان می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد