سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اقتصاد کشورهای پیشرفته به سمت خدماتی شدن هر چه بیشتر پیش می‌طریقه به طوری که درصد سازمان‌های خدماتی بالا رفته می باشد. در ایران نیز تعداد مؤسسات خدماتی نسبت به چندین سال گذشته بیشتر شده می باشد.  لذا شرکت های بیمه به عنوان یکی از موسسات خدماتی درسالهای اخیر در ایران رشد زیادی داشته اند. بنا بر این با در نظر داشتن  فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه یکی از راه های سودآوری شرکت های بیمه ایجاد فرق میباشد. از طرف دیگر این فرق بایستی به گونه‌ای باشد که قابل کپی‌برداری توسط سایر رقبا نباشند  از این بابت استراتژی برندینگ ضرورت می‌یابد بنا براین با در نظر داشتن فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال‌های آینده، بدون شک برند شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند تأثیر اساسی در فروش خدمات شرکت‌های بیمه‌ای داشته باشد. در سالهای اخیر در خصوص برند درحوزه‌ی دانشگاهی تحقیقاتی صورت گرفته می باشد اما در شرکت‌های بیمه‌ای به تأثیر برند و اهمیت آن توجه کمی شده می باشد پس با در نظر داشتن این که بیش از 45% سهم بازار بیمه کشور در اختیار یک شرکت بیمه دولتی (ایران) قرار دارد و بسیاری از مردم فقط با نام این شرکت بیمه‌ای آشنا هستند و با در نظر داشتن تحولات صنعت بیمه در سالهای آینده،‌ می‌توان با افزایش ارزش ویژه برند احتمال انتخاب یک برند قوی شرکت بیمه را از دیدگاه مشتریان افزایش داد. به علاوه بالا رفتن ارزش یک برند باعث افزایش وفاداری، افزایش تمایل مشتریان به پرداخت قیمت بیش‌تر، و افزایش کشش مشتریان نسبت به نوسانات قیمتی خواهد گردید. پس با ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان می‌توان به اهمیت و تأثیر مدیریت بازاریابی در شرکت‌های خدماتی مانند بیمه توجه بیش‌تری نمود تا مدیران بازاریابی پس از ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند اقدامات خود را بر اساس اهمیت هریک از این عوامل در نظر بگیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید