دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعصب اعتماد

اعتماد یک مفهوم چند بعدی می باشد و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد یاد شده می باشد. اسونسون[1] دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده می باشد از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش‌بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و… می باشد. در نظر داشتن مفهوم اعتماد در خلال سال‌های 1980 شروع به رشد نمود و این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت (پناهی، 1387).

شاو[2] اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف می کند؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم (همان منبع، ص 89).

محققین در اظهار مفهوم «اعتماد»‌ به زمینه های اجتماعی و شرایط یا اموری که تعیین کننده ی اعتماد هستند، توجه خاصی کرده اند. همه ی آن ها بر این باورند که اعتماد عبارت از نوعی تجربه ی دفاعی بین طرف های مختلف در هر نوع تعامل می باشد. دفاعی که مستلزم تهدید و یا خطری از جانب رفتار دیگران نیست و در آن هیچ طرفی در تعامل خود با دیگران، از ضعف دیگران سوء بهره گیری نمی کند (همان منبع).

در تعصب اعتماد می توان به خطای فرا اعتمادی تصریح نمود که فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در یک اظهار کلی می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی هایی شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد اختصار گردد. افراد هم در مورد توانایی های خود در پیش بینی و هم در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد، برآوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتمالات، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که صد در صد می دانند، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد می باشد مردم اغلب خود را از آن چیز که واقعا هستند با هوش تر می پندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند (داوری، 1390).

در بحث سرمایه گذاری، سرمایه گذاران بیش از اندازه به توانایی های خود اعتماد دارند. آنها احتمالات باریک بینانه ای را در پیش بینی ها اعمال می کنند. ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می کنند. همچنین بیشتر سرمایه گذاران در ارتباط با قضاوت های خود خیلی مطمئن هستند. اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت های خود داشته باشند .پیامد های خطای فرا اعتمادی منجر به اشتباهاتی در عر صه سرمایه گذاری می گردد مانند :

  • اطلاعات منفی در مورد سرمایه گذاریشان را مد نظر قرار نمی دهند و توانایی خود را در ارزیابی هایشان بیش از حد تخمین می زنند .
  • آنها معاملات پرحجم و مکرر را انجام می دهند که متوسط بازده آنها از متوسط بازده بازار کمتر خواهد بود .
  • پرتفو های غیر متنوعی را انتخاب می کنند و ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر ارزیابی می نمایند (سایت مالی رفتاری[3]).

همین گونه تعصب اعتماد بیانگر حالتی می باشد که شخص سرمایه گذار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد و بسیاری از رویدادها را صد در صد الوقوع می داند، اما در اقدام پدیده مورد نظر اتفاق نمی افتد. همچنین فرد در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار دارد، اطمینان بیش از اندازه ای دارند. زمانی که افراد اطلاعات بیشتری در مورد یک جایگاه بدست می آورند، صحت و دقت قضاوت هایشان احتمالا افزایش نمی یابد، بلکه اعتماد بیش از حد آن ها به گونه نادرستی افزایش می یابد (میرزابیاتی، 1391).

[1] Essonson

[2] Show

  • behavioralfinance.net

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد