دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مغالطه

در تعریف عام و کلی مغالطه بایستی گفت که آن منحصر به استدلال نیست، بلکه به گونه کلی شکل
غیر معتبری ازاستدلال دانسته شده می باشد) استدلالی که نتیجه آن تابع مقدمه هایش نیست). انواع خطاها و آشفتگی هایی که کم وبیش مرتبط با خطای در استدلال می باشد، نیز مغالطه می باشد. اگر شخصی با مقدمات، یا بدون مقدمات، از راه های منطقی، ویا غیر منطقی، وبه صورت غیر معتبر بخواهد صدق یا کذب گزاره ای را نتیجه بگیرد، به ویژه این که بخواهد در مقام تفهیم یا تاثیرگذاری، مدعا یا محتوای گزاره ای را به افراد دیگر منتقل نماید، چنین نتیجه گیری یاگذر استنتاجی چیزی می باشد که متصف به مغالطی بودن می گردد (بابایی، 1390).

مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به اشتباه و نیز اشتباه کاری (‌خود فرد) می باشد. در تعریفی ساده و کاربردی از مغالطه بایستی گفت که هر نوع خطا و آشفتگی آگاهانه یا غیرآگاهانه ای که در مسیر استدلال چه به صورت استدلال ظاهری و چه در مواردی که اجزای استدلال پیش فرض باشند از راه های منطقی و غیر آن و به صورت معتبر یا غیر معتبر رخ دهد مغالطه نامیده می گردد (همان منبع).

اقسام مغالطات و راه های رهایی از آنها به تبیین ذیل می باشد:

 1- مغالطه منطقی: در این مغالطه، وهم و خیال به جای عقل می نشیند و راه رهایی از آن عرضۀ همه امور حسی، خیالی و وهمی به فتاوای عقل می باشد.

2- مغالطات عاطفی: در این مغالطه، به جای رهبری عواطف به دست قوای فطری و عقل عملی، قوای طبیعی مسیر جذب و دفع بشر را معین می کند. در نتیجه، تمایلات و تنفّرات دروغین و نااصیل، وی را در دام مغالطه های گوناگون انگیزشی گرفتار می آورد. برای جلوگیری از چنین مغالطه هایی، بایستی همۀ امور جذب و دفع به گرایش عقل عملی عرضه گردد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مغالطه رفتاری: دانش ها و تمایلات بشر زمینه ساز رفتارهای اوست. پس، مغالطات این بعد، یا در مغالطات عاطفی (عدم تزکیه) ریشه دارد و یا در مغالطات علمی (فقدان منطق) (همان منبع).

2-2-4-5- مغالطه سرمایه گذاری

گوش دادن به نظرات افراد در حال اشتباه و راهنمایی گرفتن از آنها. یکی از آسان‌ترین راههای از دست دادن پول، گوش دادن به راهنمایی‌های اقوام و آشنایان ناآگاه می باشد (بابایی، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد