پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

اعمال مدیریت بر کلیه امورات ذیحسابی.

21– تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارایی معین خواهد گردید.(مواد32و36قانون محاسبات عمومی کشور).

22– نظارت بر حسن اجرای امور محول به عامل ذیحساب و امین اموال با در نظر داشتن آیین نامه های اجرایی مربوطه. ( آیین نامه ماده 54 وآیین نامه مربوطه ).

23– شرکت در جلسات هیئت ترک مناقصه مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد31و79و83و84و85ق . م . ع . کشور و آیین نامه مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران).

ماده 83-  در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط  به تشخیص یک هیئت سه  نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (84) این قانون میسر یا  به  مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت  مزبور با رعایت صرفه  و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ه مورد یا به طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمتی تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 84-  ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده ماده  (83)  این قانون در مورد  دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها به تبیین زیر خواهد بود.
الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از  مرکز، معاون  مالی و  اداری مشابه وزارتخانه یا  مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط .

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد