دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی های کاهش عدم اطمینان

از دید واقع گرایان عدم اطمینان ویژگی جداناپذیر زندگی روزمره سازمان هاست که بایستی بطور ساده یاد بگیرند که چگونه با آن زندگی کنند. پس بسیاری از صاحبنظران پیشنهاد می کنند که سازمان ها از تئوری بازی ها برای کاهش عدم اطمینان بهره گیری کنند. بعضی از سازمان ها نیز از طرق مختلف مانند خلاقیت و نوآوری اقدام به تولید اطمینان می کنند. این اقدامات معمولاً مطلوبیت ها و یا ارزشهای مورد انتظار نامیده  می شوند. بعضی دیگر از صاحبنظران نیز پیشنهاد می کنند که سازمان ها بر اخذ تصمیمات کوتاه مدت تمرکز کنند (رجوعی، 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با شکستن سناریوهای آینده به یک سری گام های کوچکتر، تصمیم گیرندگان می توانند تعداد تصمیمات بلندمدت را که دارای عدم اطمینان زیادی هستند، کم کنند (سایرت و مارچ[1]، 1992).

یکی دیگر از استراتژی های کاهش عدم اطمینان تحمیل کردن رویه های استاندارد و قوانین خاص بر محیط سازمان هاست به این امید که با کنترل حداقل یک بخش از محیط بتوانند عدم اطمینان را کاهش دهند. در این روش مدیران برای ایجاد ثبات در سازمان در گذر زمان، از مجموعه قوانین و استانداردهای عملیاتی بهره گیری می کنند. این قوانین و رویه ها تجربه یادگرفته شده سازمان از حوادث قبلی می باشد که اولین مرجع در هنگام بروز مشکل هستند. هرچقدر که در سازمان تمرکزگرایی کمتر و تفویض اختیار به اعضای سازمان بیشتر باشد، بقای سازمان تا حد زیادی به پایبندی اعضا به این قوانین و استانداردها بستگی دارد (رجوعی، 1391).

2-2-3-2- عوامل اثرگذار بر اندازه عدم اطمینان

 • اطلاعات ناکافی: کیفیت و کمیت اطلاعات در دسترس در مسأله مورد تصمیم گیری بر کاهش یا افزایش عدم اطمینان اثرگذار می باشد.
 • عدم وضوح ساختار مشکل: اگر تصمیم گیرنده نتواند به آسانی اجزای مشکل را از هم شکافته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، عدم اطمینان افزایش خواهد پیدا نمود.
 • عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل.
 • ماهیت آینده نگری تصمیم.
 • عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی عدم اطمینان را افزایش می دهد.
 • تعدد اهدافی که بایستی با تصمیم گیری به آن ها دست پیدا نمود.
 • اجرای تصمیمات که در مرحله بعد از تصمیم گیری قرار دارد.
 • ویژگی های شخصی تصمیم گیرنده مانند تجربه، مهارت، آموزش و توانایی های شناختی (رجوعی، 1391).

[1] Sciert&March

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

 • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
 • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
 • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
 • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد