دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

شفافیت و افشاء [1]

افشاء عبارت می باشد از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می‌توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت‌های شرکت‌ و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت[2] تعریف نمود. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس می باشد.

مخصوصاً اطلاعات حسابرسی‌شده که هم به شکل گزارشات عمومی و هم از طریق انعکاس در رسانه‌های گروهی و سایر روش‌ها چاپ گردیده باشد. به‌عبارتی شفافیت منعکس‌کننده این مطلب می باشد که آیا سرمایه‌گذاران تصویری واقعی از آن چیز که واقعاً در داخل شرکت روی می‌دهد دارند یا خیر؟ (نوبخت، 1383).

پس افشاء و شفافیت درهم تنیده‌اند. سیستم‌های شفاف، به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده‌های معتبر و معروف مانند: حسابداران، حسابرسان، آژانس‌های رتبه‌بندی، تحلیلگران اوراق بهادار، روزنامه‌نگاران مالی و رسانه‌های گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد (هالوود[3] ، ۲۰۰۱).

الف – شفاف سازی[4] اطلاعات مالی

انونیموس[5] (1999) شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف کرده می باشد. همچنین وی به نقل از فلورینی (1998) اظهار می کند که شفاف سازی مالی، رفتاری می باشد که به وجود آورنده مسئولیت مناسب می باشد. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله کوشش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می گردد. همچنین ویشواناث و کافمن(1999) عدم شفافیت را به عنوان «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارایه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارایه شده » تعریف کرده اند (درخشیده، 1391، ص62).

پایه نظری این بخش تئوری اعلام دهی می باشد که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران هست. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از جایگاه عملیاتی واقعی در شرکت می باشد. بر اساس تئوری اعلام دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن می باشد مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند (چیانگ[6] ، ‌2005).

 

[1] Disciosure

[2] Outsider

[3] Hallwood

[4] Transparency

[5] Anonymous

[6] Chiang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد