سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

  3-6-1-2رویکرد ترکیبی

موتمنی و شاهرخی[1] (1998)، مرور کلی‌ای بر بعضی دیدگاه‌ها به اقدام آوردند و در جهت یک دیدگاه جهانی در ارزیابی ارزش ویژه برند پیش رفتند. این مطالعه دیدگاه جهانی شبیه فرمول گروه اینتر برند مبتنی بر دریافتی‌های خالص برند (دریافتی‌های متفاوت محصول برندگذاری شده و برندگذاری نشده) ضرب در ضرایب مختلف شامل اهمیت و مشتری، رقیب و توانمندی جهانی را مطرح می کند. مفروضات اصلی در مدل این محققان درآمد خالص و درآمد مضاعف برند می باشد. درآمد خالص برند، از تفاوت درآمد حاصل از محصول با برند حاصل می گردد. درآمد مضاعف برند به وسیله قدرت برند تعیین می گردد. قدرت برند نیز از طریق تصویر محصول و وفاداری مشتریان افزایش می‌یابد. این مدل تا اندازه‌ای از پژوهش انجام شده توسط سایمون و سالیوان (1993) در بهبود خود بهره گیری می کند اما در این مطالعه یافته‌های آن‌را در کسب و کارهای واقعی تست نمی‌کند. همچنین، فرکوهار (1998) بحث می کند که به مقصود تعیین ارزش ویژه برند می‌توان یک ارزیابی نسبی با در نظر داشتن دیدگاه شرکتی، تجاری و مصرف‌کننده به اقدام آورد.

 

 

 

با در نظر داشتن رویکردهای مشتری محور، مالی محور و ترکیبی اظهار شده ، کیم و کیم[2] (2005)، مطالعات صورت گرفته توسط محققین مختلف را در سه دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند (جدول شماره2).

جدول شماره 2: تحقیقات انجام شده قبلی بر روی ارزش ویژه برند کیم و کیم (2005)

[1] – Motameni and Shahrokhi.

[2] – Kim and Kim.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد