پایان نامه ارشد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : چکیده در این پژوهش به مطالعه جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم Read more…

By 92, ago